مدیر-خدمات---امیر-قائمیان

مدیر خدمات پس از فروش : امیر قائمیان

Qaemiyan---45

مدیر عامل :مهدی قائمیان

رسول-قائمیان---رئیس-هیت-مدیره

رییس هیئت مدیره : رسول قائمیان

Qaemiyan---05

شرکت سفید بام با مدیریت قائمیان

Iran-Khodro-Qaemiyan

نمایندگی ایران خودرو قائمیان

irankhodro

نمایندگی ایران خودرو

Iran-khodro-Qaemiyan---Personals-(Panoramic)

پرسنل قائمیان

Iran-Khodro-Qaemiyan---25-(6x7)

نمایندگی ایران خودرو قائمیان